Javaslatok a Néprajzi Múzeum új épületének tetején kialakításra kerülő zöld terület hasznosítására

Koltay Erika biológus-néprajzkutató-múzeumpedagógus ,az Erasmus+ projektcsapatunk tagjaként, elkészítette az alábbi tervezetet, amelyet több vonatkozásban is a Walesben szerzett tapasztalatok inspiráltak, tettek teljessé. Mivel a Néprajzi Múzeum új épületének, a tetőn kialakításra kerülő zöld területnek kapcsolódó munkálatai még kivitelezés előtt állnak, jelen anyag nem tekinthető a beruházáshoz kapcsolódó szakmai tervezetnek, sokkal inkább a hasznosítási lehetőségeket a látogatói csoportok szempontjából körbejáró tanulmánynak.

Miért merül fel az épület tetején kialakítandó zöld terület komplex hasznosításának igénye? „A botanikus kertek napjainkra a felnőttképzés kiemelkedő helyszíneivé váltak, az informális, non-formális és formális tanulás tekintetében egyaránt. A múzeumok és a botanikus kertek felnőttoktatási tevékenysége számos ponton hasonló fejlődést mutat. A fenntartható fejlődés és a környezeti tudatosság fontossága, az inter- és multidiszciplináris megközelítés elterjedése, a felnőtt tanulók igényeinek és érdeklődési körének figyelembevétele, valamint a kreatív, az egyén önkibontakoztatását szolgáló programok fontosságának felismerése jellemző trendként határozható meg mind a múzeumok, mind a botanikus kertek felnőttoktatási tevékenysége tekintetében. Az amerikai botanikus kertek felnőttoktatási tevékenységének jó gyakorlata igazolja, hogy a felnőtt tanulók igényeinek és tanulási sajátosságainak figyelembevételével olyan, az aktív tanulást középpontba helyező felnőttoktatási programkínálat alakítható ki, mely az egész életen át tartó tanulás kiemelkedő és sikeres színtereivé teheti a botanikus kerteket.” (Koltai Zsuzsa) Az idézet amerikai példákat említ a botanikuskerti pedagógiára, ennek értékeire, szükségességére. Természetesen Európából is szép példákat tudunk erre hozni: személyes tapasztalataink közül legfrissebbként a walesi nemzeti botanikuskertet, vagy a Cardiffban található Bute Parkot. A Néprajzi Múzeumban, illetve annak épületén és kapcsolódó programjaiban azonban az alábbi tervezetben egy speciális, szemléletformáló, az intézmény gyűjteményeihez szorosan köthető múzeumpedagógiai kerti gyakorlatot szeretnénk megvalósítani.

A teljes dokumentum az alábbi felületről tölthető le: